Aanleiding en doel

achtergrond van de dag van de dialoogVeel mensen hebben behoefte om elkaar te ontmoeten en samen te praten over hun eigen ervaringen in IJsselstein. In een tijd waarin verschillende bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar lijken te komen staan, zijn deze positieve krachten nodig. Daarom is de gemeente samen met de welzijnsorganisatie Pulse in 2009 gestart met het organiseren van de Dag van de Dialoog in IJsselstein.

Historie

In Rotterdam werd de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschafte en zaken boven tafel bracht die anders onbesproken bleven.

Andere steden zoals Schiedam, Hengelo, Berlijn en Amsterdam volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog.

In 2006 namen twee betrokken partijen uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om het concept over te dragen aan andere steden. Sindsdien zijn steeds meer steden met dit concept aan de slag gegaan om in hun stad een eigen Dialoogdag te organiseren.

Kijk op www.nederlandindialoog.nl om te zien in welke andere steden de Dag van de Dialoog georganiseerd wordt.

Diversiteit van tafels

Aan een dialoogtafel nemen 6 tot 8 deelnemers deel. Deze tafels kunnen overal geplaatst worden, in scholen, bedrijven, verenigingsgebouwen, in winkels of gewoon bij jou thuis. Aan een dialoogtafel nemen 6 tot 8 IJsselsteiners deel.  Het dialooggesprek duurt ongeveer 2,5 uur. Een getrainde gespreksleider begeleidt de dialoog. De twee belangrijkste uitgangspunten voor het gesprek zijn dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat geen theorieën maar ervaringen gedeeld worden. Daarbij staat de gelijkwaardigheid van de deelnemers voorop. De Dag van de Dialoog is een prima mogelijkheid om eens kennis te maken met mensen die je anders niet snel zou ontmoeten.

Woorden van vriendelijkheid kunnen kort en gemakkelijk worden uitgesproken,
maar hun echo weerklinkt eeuwig.

Moeder Teresa