Marijke van Beukering

Ik ben Marijke van Beukering en sinds 2010 wethouder van onze prachtige gemeente IJsselstein. Tijdens de eerste dag van de dialoog in IJsselstein was ik raadslid. Het lukte mij toen vanwege griep niet om deel te nemen aan een dialoogtafel; ik had mij wel opgegeven. Want vanaf de eerste dag voel ik mij verbonden met de dag van de dialoog. Niet praten om te overtuigen maar het gesprek met elkaar aangaan. Luisteren naar de ervaring van een ander zonder daar een mening over te vormen. Lekker mogen zijn wie je bent en ervaren wat je voelt. En dat zou wat mij betreft veel vaker mogen gebeuren.

Marijke van BeukeringWethouder van de Gemeentewww.ijsselstein.nl
Ed Booms

De Dag van de Dialoog spreekt mij erg aan en dat enthousiasme is na een jaar ambassadeur te zijn geweest alleen maar groter geworden. Het is voor mij vanuit het onderwijs een uitdaging om de jeugd meer te betrekken bij de dag van de dialoog. Tevens vind ik het belangrijk om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen waardoor meer een gevoel van “samen” gaat ontstaan. Ik hoop daarom dat de dag van de dialoog in steeds meer agenda’s van IJsselsteiners komt te staan. Ik kijk er naar uit om nieuwe mensen te ontmoeten, u ook?

Ed BoomsDirecteur bij ROBIJNwww.stichtingrobijn.nl
Marion Wiendels

Ik vind de Dag van de Dialoog een prachtig middel om eens op een andere manier met elkaar in gesprek te raken. Ook in andere steden ben ik betrokken geweest bij de Dag van de Dialoog, en ervaring heeft uitgewezen dat deelname heel verrassend kan uitpakken! Aan de Dialoogtafels praten mensen die elkaar al lang kennen over zaken waarvan ze niet eens wisten dat de ander daar ook in geïnteresseerd was. En mensen die nog nooit een woord met elkaar hebben gewisseld, en zonder de Dialoogtafel dat ook nooit gedaan zouden hebben, blijken een hele avond een interessant gesprek te kunnen voeren. Het leidt vaak tot nieuwe inzichten die je ook na de dialoogavond nog lang bij blijven.

Ik kijk uit naar de komende Dialoogtafels en de verrassende momenten die ik er ga beleven!

Marion Wiendels Directeur van de Stichting Pulsewww.stichting-pulse.nl
Sandeep Anneveldt

En nieuw begin. Iedereen heeft wel een moment in het leven gehad dat in retrospectief een start was van iets nieuws; een nieuw leven, een nieuwe relatie een nieuwe baan. Daarover gaat de Dag van de Dialoog dit jaar: een nieuw begin. Het is een mooi thema waarover ik graag met mensen in dialoog zou willen gaan. Wat was voor jou een nieuw begin? Waarom specifiek dat moment?

Ook in mijn derde jaar als gespreksleider van een dialoogtafel hoop ik op veel animo. Dat praten met elkaar helpt om beter inzicht te krijgen in de ander is iets dat ik als buurtbemiddelaar ervaren heb. Samen praten over wat jou bezighoudt en intrigeert.

Hierbij wil ik iedereen uitnodigen om aan te schuiven aan een Dialoogtafel.

Sandeep Anneveldt Buurtbemiddelaar
Catrien Corstens

Ik vind de Dag van de Dialoog een mooi initiatief. Aan de dialoogtafel kun je andere IJsselsteiners ontmoeten, mensen die je anders misschien nooit zou spreken. Je maakt kennis met mensen met heel verschillende achtergronden en leefwerelden. Je luistert naar elkaar, je wisselt ervaringen uit en je probeert elkaar te begrijpen en te waarderen. Gesprekken kunnen de binding van bewoners met elkaar en met IJsselstein vergroten.

En daarom wil ik iedereen uitnodigen om op de Dag van de Dialoog aan te schuiven bij een van de tafels in onze stad IJsselstein en mee te praten!

Catrien CorstensBibliotheek Lek & IJsselwww.bibliotheeklekijssel.nl