Dag van de Dialoog 2017

WOENSDAG 8 EN DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017

De doelstelling van IJsselstein in Dialoog is om, in aansluiting met Nederland in dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend gesprek te brengen. De dialoog is een mooi hulpmiddel om tot een goed gesprek te komen. Door aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke stappen om deze ideeën of dromen tot uitvoer te brengen. Daarnaast vinden we het belangrijk om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Hierdoor ontstaat onderlinge uitwisseling en betrokkenheid richting elkaar en met de gemeente. Uiteraard zijn niet alleen inwoners van IJsselstein welkom om deel te nemen, maar ook de inwoners uit omliggende gemeentes, uit de Lopikerwaard.

Ook meedoen?

Je bent van harte welkom als organisator van een tafel of als deelnemer aan een van deze tafels. Heb je zin om gespreksleider te zijn? Je krijgt dan een training in de week voorafgaand aan de dialoogdagen.

IJsselstein in Dialoog vindt dit jaar plaats op woensdag 8 en donderdag 9 november!!

Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via de contactpagina.

Thema 2017

Dit jaar gaan we op een andere manier aan het werk met het thema. Voor de afwisseling en ook om een stukje dynamiek te creëren gaan we in dialoog met een cluster van 3 thema ‘s. De rode lijn van die we inzetten noemen we Diepgang, waar we de volgende 3 dialoogthema’s aan koppelen:

  • Aandacht
  • Verwondering
  • Harmonie

Elke tafel mag kiezen uit een van deze 3 thema ‘s, waarbij we wel proberen om ze alle drie gelijkmatig te verdelen over alle beschikbare tafels. Als deelnemer heb je dus meer keuze en is het ook leuk om achteraf met elkaar uit te wisselen, bijvoorbeeld tijdens de slotavond. We verwachten dat ook hier weer mooie gesprekken uit naar voren zullen komen, die persoonlijk en ook herkenbaar zullen zijn. We kijken ernaar uit om met elkaar in dialoog te gaan!

Coördinatiegroep Dialoog in IJsselstein

Antoinette van Herpen
Antoinette van Herpen
Katinka Wiertz
Katinka Wiertz
Vacature
Vacature
Wilma Trompetter
Wilma Trompetter

Onze sponsors en partners