Een nieuw jaar vol mooie gesprekken!

De doelstelling van IJsselstein in Dialoog is om, in aansluiting met Nederland in dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend gesprek te brengen. We geven dit elk jaar vorm tijdens de Dag van de Dialoog in november. Maar sinds vorig jaar sturen we er ook op aan om dit gedurende het hele jaar door te doen, door aan te sluiten bij maatschappelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld de leesgroep in de bibliotheek. Maar ook in samenwerking met bijvoorbeeld de Stichting Pulse.
Door aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke stappen om deze ideeën of dromen tot uitvoer te brengen. Daarnaast vinden we het belangrijk om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Hierdoor ontstaat onderlinge uitwisseling en betrokkenheid richting elkaar en met de gemeente. Uiteraard zijn niet alleen inwoners van IJsselstein welkom om deel te nemen, maar ook de inwoners uit omliggende gemeentes, uit de Lopikerwaard.

De Dag van de Dialoog is dit jaar op woensdag 8 en donderdag 9 november!

Thema 2017

Dit jaar gaan we op een andere manier aan het werk met het thema. Voor de afwisseling en ook om een stukje dynamiek te creëren gaan we in dialoog met een cluster van 3 thema ‘s. De rode lijn die we inzetten noemen we Diepgang, waar we de volgende 3 dialoogthema’s aan koppelen: Aandacht – Verwondering – Harmonie. Elke tafel mag kiezen uit een van deze 3 thema ‘s, waarbij we wel proberen om ze alle drie gelijkmatig te verdelen over alle beschikbare tafels. Als deelnemer heb je dus meer keuze en is het ook leuk om achteraf met elkaar uit te wisselen, bijvoorbeeld tijdens de slotavond. We verwachten dat ook hier weer mooie gesprekken uit naar voren zullen komen, die persoonlijk en ook herkenbaar zullen zijn. We kijken ernaar uit om met elkaar in dialoog te gaan!

Vacature coördinatieteam

Helaas hebben begin dit jaar afscheid genomen van Margret, zoals jullie al weten. Daarom zijn we op zoek naar aanvulling van ons team. We zoeken iemand die met name een netwerk heeft binnen de IJsselsteinse gemeenschap en goed op de hoogte is van de maatschappelijke- en activiteitenagenda ‘s. Het tijdsaandeel ligt voornamelijk in de maanden mei, juni, september, oktober, november. Heb je interesse en/ of nog vragen hierover, neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel met Katinka 06-465 935 09 of Wilma 06-524 209 89.

Namens het Coördinatieteam Dialoog in IJsselstein;
Wilma Trompetter
Jette Bertels
Katinka Wiertz
Antoinette van Herpen