Nieuwsbrief november 2013

Dag van de Dialoog IJsselstein – Lustrumjaar

Het zit er weer op…Inmiddels ruim 2 weken geleden hebben we ons lustrumjaar kunnen invullen met een gezellige startavond en vervolgens met een diversiteit aan dialoogtafels door heel IJsselstein. Dit jaar besloten we tot een feestelijke openingsavond om een enthousiaste aftrap te geven aan deze speciale 5e editie. Ruim 40 betrokkenen hieven met ons het glas binnen de fijne ambiance die ons werd geboden door IJsselstaete. Met als speciale gasten de directeur van Nederland in Dialoog, Karin Oppelland en Dina, poetsvrouw van Vrouwe Berthe!

Wij kijken vol trots en tevreden terug op de afgelopen dialoogdagen met 155 deelnemers van alle leeftijden aan 22 grote en kleine tafels op 17 verschillende locaties. We hebben met veel plezier alle enthousiaste en positieve reacties gelezen. Dat maakt dat we ons ook volgend jaar weer volop willen inzetten. En daarbij nemen we mee dat de slotavond toch wel gemist werd als plek om na te kunnen praten. Impressies van de ontvangen reacties kun je lezen op onze website en daar zijn ook meer foto ’s te bewonderen. Wil je alsnog je reactie geven, dan kan dat natuurlijk. Graag!

Hartelijk dank!

Dank is op zijn plaats aan alle organisatoren en deelnemers, bedankt voor jullie betrokkenheid, aanwezigheid en enthousiasme! Speciale dank gaat uit naar onze sponsoren: Vergadercentrum IJsselstaete, IJsselstein Betrokken, Aren IN Motion, Albert Heijn, Provides en gemeente IJsselstein. Ook onze ambassadeurs bedanken we hartelijk: Marijke van Beukering, Ed Booms, Marion Wiendels, Sandeep Anneveldt en Angela Staats. En last but not least danken we onze gesprekleiders die met veel bezieling en aandacht de dialoogtafels hebben begeleid. We hopen ook volgend jaar weer op jullie allemaal te mogen rekenen!

Organisatie in 2014

Tijdens onze startavond werd al aangekondigd dat Erika en Martin van het kernteam hun activiteiten willen overdragen aan nieuwe leden. Heb je tijd, interesse en gelegenheid om een vrijwillig steentje bij te dragen aan de organisatie van de Dag van de Dialoog in 2014, maak dit dan kenbaar via ons e-mailadres. Ook als je interesse hebt in andere vormen van betrokkenheid of als je suggesties hebt voor volgend jaar, dan zien wij graag jouw reactie tegemoet! Begin april starten we met de voorbereidingen voor de editie van 2014.

Tot volgend jaar allemaal!

Namens de kerngroep IJsselstein in Dialoog;

Martin Spanjers
Wilma Trompetter
Marja van den Sigtenhorst
Erika van der Tier
Antoinette van Herpen