Nieuwsbrief oktober 2013

Dag van de Dialoog IJsselstein – Lustrumjaar

Volgende week is het zover! Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 30.000 Nederlanders hun ervaringen, ideeën en dromen uit. Zo ‘n 2150 vrijwilligers organiseren dit met steun van honderden bedrijven, scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties en fondsen. Ook IJsselstein doet dit jaar weer mee, voor de 5e maal!

‘Het is de hoogste tijd om weer echt naar elkaar te luisteren’, verklaart Karin Oppelland van de Stichting Nederland in Dialoog de toenemende belangstelling voor de Week van de Dialoog. ‘Mensen willen echte verhalen, van echte mensen uit hun directe omgeving. De dialoog vergroot de betrokkenheid en de wil om samen in actie te komen. En dat is een sterke basis voor een vitale samenleving.’

Weet u nog dat tijdens de toespraak op Prinsjesdag er van elke Nederlander participatie werd gevraagd? Ons thema tijdens de Dag van de Dialoog is Betrokkenheid en dat heeft alles te maken met participatie. Hoever gaat betrokkenheid? Wat betekent dit voor u? Hoe denken anderen daarover? Wilt u gehoord worden en dit delen met anderen? De dialoog is hier uitermate geschikt voor.

Leuke locaties om aan te schuiven

In IJsselstein worden zo‘n 30 tafels georganiseerd op verschillende locaties. De Tafel van de burgemeester is favoriet net als de virtuele tafel van Vrouwe Berthe. De bieb heeft op woensdagmiddag een speciale kinderdialoogtafel en op de andere dagdelen tafels voor volwassenen. Leuke locaties zijn het Fulco Theater, MIJ – ons eigen museum en het IJsselsteinse Vergadercentrum IJsselstaete. Alle drie hebben nog enkele plekken beschikbaar.

Voor jong en oud

Waar we vooral trots op zijn is dat zowel jong en oud met ons meedoen. Zo kun je aanschuiven bij X-press maar ook bij het Ewoud of bij Mariënstein. Dialogen op deze locaties zullen je aangenaam verrassen! En onze ambassadeur Marijke van Beukering organiseert dit jaar een dialoog in haar eigen werkkamer; leuk om haar eens te leren kennen op een persoonlijker manier. Kortom, diversiteit en keuze alom om aan te schuiven. Doe je mee?!

Toon ook je betrokkenheid en doe met ons mee!

Surf naar http://ijsselsteinindialoog.nl/Meedoen-en-Aanmelden/, kijk welke tafels nog beschikbaar zijn en geef je op voor de tafel(s) van jouw keuze. Uiteraard mag je je ook aanmelden via e-mail of per telefoon. Zie gegevens onderaan.

Startbijeenkomst ter ere van ons Jubileumjaar

We organiseren dit jaar een startbijeenkomst op dinsdagavond 5 november, aanvang 19.30 uur. Iedere betrokkene aan de Dag van de Dialoog 2013 is hierbij uitgenodigd om samen met ons te proosten op het 5- jarig jubileum.
We ontmoeten je graag bij Vergadercentrum IJsselstaete, Industrieweg 3, IJsselstein.

Namens de kerngroep IJsselstein in Dialoog;
Martin Spanjers
Wilma Trompetter
Marja van den Sigtenhorst
Erika van der Tier
Antoinette van Herpen