Nieuwsbrief september 2013

Dag van de Dialoog IJsselstein – Lustrumjaar

Werving deelnemers

Het is september, tijd voor een nieuwe opstart na de zomervakantie. De kinderen zijn terug naar school, verenigingen trappen weer af, en de herfst kondigt zich, ondanks het mooie nazomerweer, inmiddels aan. Dit betekent voor ons dat de werving van tafelorganisatoren, gespreksleiders en deelnemers aan de Dag van de Dialoog van start gaat.

Aanmelden

De aanmeldpagina op onze website is gereed voor alle belangstellenden die dit jaar willen deelnemen aan de dialoog over het thema BETROKKENHEID. We streven er naar om tijdens dit jubileumjaar 35 tafels te vullen. Dat zou betekenen dat we per 1000 inwoners 1 tafel beschikbaar hebben. Hierbij willen we een zo breed mogelijk palet aanbieden, dus vind je het leuk om een tafel op jouw school, op je werk of bij je club te organiseren, meld je dan vooral aan. Zo organiseert de bibliotheek op woensdagmiddag speciaal voor de jeugd v.a. 10 jaar een eigen tafel.

Surf naar http://ijsselsteinindialoog.nl/Meedoen-en-Aanmelden/ en kijk welke tafels inmiddels beschikbaar zijn en geef je zelf ook op als tafelorganisator, gespreksleider of deelnemer. Uiteraard mag je je ook aanmelden via e-mail of per telefoon. Zie hiervoor de gegevens onderaan de nieuwsbrief. Om gespreksleider te kunnen zijn bieden we je een training aan op woensdagavond 30 oktober. Hierover volgt nader bericht.

Posters en flyers

Zoals voorgaande jaren zijn er voor de Dag van de Dialoog posters en flyers ontwikkeld om onze werving te ondersteunen. Deze zullen op verschillende plekken in IJsselstein worden verspreid zodat ons evenement duidelijk herkenbaar is. Ook zullen ze via de website en onze facebookpagina te downloaden zijn. Alle tafelorganisatoren ontvangen posters om deze voor het raam te kunnen hangen. Wil je ook posters en flyers ontvangen? Meld dit dan via info [@] ijsselsteinindialoog.nl, dan zorgen wij ervoor dat je ze zo snel mogelijk ontvangt.

Jubileumjaar

Omdat we dit jaar ons 5- jarig jubileum vieren wordt iedere betrokkene aan de Dag van de Dialoog 2013 uitgenodigd om hier met elkaar bij stil te staan tijdens de openingsbijeenkomst op dinsdagavond 5 november in Vergadercentrum IJsselstaete. Dit biedt meteen een mooie gelegenheid om andere deelnemers en enthousiastelingen te ontmoeten en zo alvast onderlinge betrokkenheid te creëren voor de dialogen die gaan volgen tijdens de dagen daarna. Over de tijd e.d. volgt spoedig meer informatie.

Meld je meteen aan, wij kijken er naar uit bekende en nieuwe gezichten te ontmoeten!

Namens de kerngroep IJsselstein in Dialoog;
Martin Spanjers
Wilma Trompetter
Marja van den Sigtenhorst
Erika van der Tier
Antoinette van Herpen