Een dialoog is anders dan een discussie of een debat

dialoogDe dialoog is een simpele en doeltreffende methode waarbij 6-8 mensen persoonlijke ervaringen met elkaar uitwisselen. Bij de dialoog gaat het er om te luisteren en zo meer begrip te krijgen voor elkaar.

De gesprekken kunnen het persoonlijk contact tussen buurtgenoten vergemakkelijken en de binding van bewoners met elkaar en met de stad vergroten.

Het thema voor dit jaar is
ELKAAR ZIEN
Hoe zie jij mij?
en hoe zie ik jou?

De thema ‘s die reeds aan de orde zijn geweest:

In 2017 “Aandacht, Harmonie en Verwondering”
In 2016 “Prikkelende verschillen”.
In 2015 “Een nieuw begin“.
In 2014 “Vrijheid, en jij?”
In 2013 “Betrokkenheid“.
In 2012 “Inspiratie“.
In 2011 “Hoop“.
In 2010 “Samen leven“.
In 2009 “Erbij horen“.

De stappen die doorlopen worden in het dialooggesprek zijn:

  1. Kennismaken
  2. Ervaringen delen
  3. Dromen
  4. Doen

Deze stappen in het gesprek worden vertaald naar vier dialoogvragen die de gespreksleider als handvatten voor het gesprek hanteert. Met een groepje van 6 tot 8 personen praat je vanuit je eigen ervaring. Het is daarbij belangrijk dat je echt naar elkaar luistert en niet in discussie gaat. Een dialoog duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en wordt begeleid door een getrainde gespreksleider.

Wat is het verschil tussen een debat en een dialoog?

In het dagelijks leven voeren wij maar al te vaak een debat of een discussie – daarin komen vaak juist de tegenstellingen tussen mensen naar boven. Dat komt doordat deelnemers van een debat streven naar overwinning en daardoor selectief luisteren. In een dialooggesprek gaat het om ontmoeting en uitwisseling van ervaring, en omdat het om persoonlijke gesprekken gaat wordt er meer aandachtig geluisterd.

Waarden van de dialoog

  • Gelijkwaardigheid; de dialoog is voor iedereen toegankelijk;
  • Acceptatie; ruimte voor alles wat je denkt en voelt;
  • Vrede; de omstandigheid/ toestand van geestelijke en lichamelijke harmonie, kalmte of sereniteit, of wederzijdse overeenstemming tussen individuen of groepen;
  • Liefde; een gevoel van verbondenheid, met elkaar over persoonlijke dingen kunnen praten, vertrouwen en wederzijds begrip;
  • Verbinding; samen één;
  • Respect; elkaar waarderen en rekening houden met elkaar.